Tranzactiile bancare online dating

Rated 3.89/5 based on 848 customer reviews

Pentru ca tranzacţia să fie finalizată, procesul de autorizare trebuie urmat de operaţiunea de Încasare (sau debitare).

tranzactiile bancare online dating-52

Ca şi în cazul procedurii AVS, în cazul în care se iniţiază o tranzacţie, codul introdus pe pagina de plată de către client va fi comparat cu cel aflat în baza de date a băncii emitente.

Procesul prin care se verifică disponibilul de sold în contul deţinătorului de card pentru acoperirea costului aferent serviciului sau produsului solicitat.

În mod tipic, rezultatul unei autorizări are ca efect blocarea şi rezervarea sumei necesare pentru plata serviciului sau produsului solicitat.

extrase de cont, chitanţe etc), numărul cardului poate fi afişat într-un format ascuns (ex. Operatiunea prin care deţinătorul de card solicită băncii emitente un credit forţat către comerciant, datorită nerespectării de către acesta a condiţiilor de livrare şi/sau calitate a unui produs sau serviciu.

Deţinătorilor de card li se recomandă să ajungă la o înţelegere pe cale amiabilă cu comerciantul înainte de a recurge la o astfel de procedură.

Leave a Reply